Jazz Suomessa

Ethereum 2.0 version saapuminen on kuin musiikkia korville!

Jazz on Suomessa varsin suosittu musiikkilaji, josta olemme saaneet nauttia jo lähes sadan vuoden ajan. Seuraavaksi käydään läpi jazzin historiaa ja merkitystä maamme musiikkikulttuurissa.

Jazzin saapuminen Suomeen

Ensimmäisen kerran jazzia kuultiin Suomessa 1920-luvulla, kun maahan saapui pohjoisamerikkalaisia muusikkoja esittämään uutta ja ennenkuulematonta musiikkia. Musiikki otettiin vastaan ihmetyksellä ja kiinnostuksella, mutta suomalaismuusikoiden kohdalla jazzin soittaminen koettiin haastavaksi ennen kaikkea siksi, että soittotyyli edellytti improvisaatiota ja jazzin rytmi oli aivan erilainen kuin muut siihen aikaan suosittujen musiikkityylien rytmit. Näin ollen ei voidakaan sanoa, että jazz olisi heti noussut valtavaan suosioon, vaan se tapahtui vähitellen sitä mukaa kun suurten kaupunkien nuoret innostuivat jazzista.

Jazzin yleistyminen Suomessa

Aina 1950-luvulle saakka jazz-yhtyeiden koko oli tyypillisesti suuri, mutta vähitellen kokoonpanot alkoivat pienentyä. Muualla maailmalla jazzin suuntauksina yleistyneet hardbop ja bebop eivät ottaneet Suomessa tuulta alleen, vaan suomalaisiin upposi rauhallisempaan tahtiin soitettava cool jazz. Tähän pohjautuvat jazz-iskelmät nousivat suomalaisissa kodeissa ja estradeilla suureen suosioon. 1960-luvulle tultaessa suomalaishenkistä ja amerikkalaishenkistä tyyliä alettiin yhdistellä rohkeammin ja yhä useammat artistit nousivat kuuluisuuteen jazziin pohjautuvilla sävellyksillään. Populäärimusiikiksi se ei kuitenkaan varsinaisesti yltänyt missään vaiheessa, sillä rock’n’rollin suosio oli huomattavasti voimakkaampaa.

Jazzin suosion kulmakivenä Suomessa voidaan pitää Pori Jazzeja, jotka pidettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1966. Vaikkei jazzia voidakaan pitää kaikkein suosituimpana musiikkityylinä, on se vakiinnuttanut asemansa myös suomalaisten kuuntelemana musiikkina. Jazzin sisällä on useita eri tyylisuuntauksia, joista kaikilla on omat kuuntelijansa. Jazz kehittyy Suomessakin edelleen ja muuttaa muotoaan.

Jazzin merkitys suomalaisessa musiikissa

Vaikka jazzilla on maailmanlaajuisesti ollut hyvinkin suuri merkitys populäärimusiikin kehittymisen kannalta, ei sen voida kuitenkaan suoranaisesti sanoa vaikuttaneen suomalaiseen kulttuuriin kovinkaan merkittävästi. Toki voidaan kuitenkin todeta, että 1900-luvun aikana musiikin kehityksessä jazzilla on ollut melko suuri painoarvo. Ennen kuin jazz saapui Suomeen, oli suomalaisessa musiikissa melko vähän vaikutteita ulkomaisista musiikkityyleistä. Jazzin saapumisen myötä myös suomalainen musiikki muuttui aiempaa modernimmaksi, ja siinä alkoi pikku hiljaa esiintyä myös vaikutteita ulkomailta. Nuorisolle jazz oli merkittävässä asemassa siksi, että se innosti nuorisoakin tekemään musiikkia aivan eri tavalla kuin ennen.